Phân Tưới Việt

Địa chỉ: Số 780 quốc lộ 20, TT.Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại: 0967.490.839
Email đặt hàng: congtyphantuoiviet@gmail.com
Website: www.phantuoinhogiot.vn